Leeftijdsgrenzen

YAGI – van 8 t/m 11 jaar

In de praktijk blijken goede resultaten te worden bereikt met kinderen die aanvangen tussen de 8 à 11 jaar. Ze beschikken dan over de nodige maturiteit om de studie te kunnen beginnen.

De belangrijkste principes van het Aikido worden geoefend met technieken en wapens.

Naast het leren omgaan met fysiek contact, kracht en verantwoordelijkheid leren de kinderen ook samenwerken en elkaar helpen.

Er wordt een basis gecreëerd waarop de leerling zijn eigen persoonlijkheid verder kan ontwikkelen zonder overdreven druk.

 

OO-KAMI – vanaf 12 jaar (of groene band) t/m 16 jaar

De lessen worden op de traditionele manier gegeven en lijken veel op de lessen van de volwassenen. Hierdoor wordt iedere leerling in de gelegenheid gesteld te oefenen op zijn of haar eigen niveau en tempo.

Het gebruik van de aikidoprincipes is ook hier het zwaartepunt van de les. De leerlingen leren hierdoor, zonder zich zorgen om de technieken te hoeven maken, op een natuurlijke wijze Aikido.

Kenmerkend voor onze visie is dat de leerling de kans krijgt het onderwijs zelf over te brengen. De leerling zal zichzelf vragen gaan stellen als: “Waarom doe ik wat ik doe? Wat kan ik verbeteren en hoe moet ik dat doen?”

Hierbij leert de jonge aikidoka zijn mogelijkheden en competenties kennen en te verbeteren wat zijn (persoonlijke) ontwikkeling en zijn Aikido ten goede komt.
De volgende stap die de leerling maakt is de overgang naar de volwassen. Door de lesmethode, deelname aan stages en de geleidelijke overgang is de overstap naar de volwassenen niet meer ver.

Beneden de 7 jaar worden geen aikidotechnieken aangeleerd.
Deze kinderen zijn net iets te klein om de techniek goed aan te leren en te beheersen.