De drie vliegen

Een samoerai gebruikte in alle rust zijn avondeten in een kleine herberg en negeerde de 3 vliegen die rondom hem zoemden volledig. Er kwamen 3  ronin (samoerai zonder meester) binnen, die begerige blikken wierpen op de 2 prachtige zwaarden die de man in zijn gordel droeg, want deze wapens zijn namelijk een fortuin waard. Een grimas van intens genoegen gleed over hun gezicht. De man leek weerloos te zijn tegenover hen.

Zij gingen aan een tafel naast hem zitten en begonnen hem met luide stem te bespotten, in de hoop een duel te ontlokken. De man bleef er echter onverschillig bij en dat wakkerde hun spot nog meer aan. Plots bracht de samoerai langzaam zijn stokjes waarmee hij zijn rijst at omhoog en met 3 snelle en zuivere bewegingen ving hij moeiteloos de 3 vliegen.

Vervolgens legde hij de stokjes zacht naast zich neer, zonder ook maar één blik op de schelmen te werpen. Een zware stilte volgde. De 3 ronin keken elkaar aan. Zij begrepen onmiddellijk dat zij hier te doen hadden met een man van uitzonderlijk meesterschap. Bevreesd namen zij de vlucht.

Pas veel later kwamen zij erachter dat de man die hen zo fijnzinnig het leven had gespaard Miyamoto Mushashi heette…

Miyamoto Musashi

Musashi_ts_picHij werd door vele latere samurai als een voorbeeld genomen en verschillende boeken en films zijn op zijn leven geïnspireerd.

Miyamoto Musashi werd in 1584 geboren in het dorp Miyamoto in de provincie Mimasaka. Na het overlijden van zijn vader en moeder werd de jonge Musashi toevertrouwd aan de zorg van een oom van zijn moeders kant, een boeddhistische priester. Hij was een onstuimige jongeling met een sterke wil en groot voor zijn leeftijd.

Hij doodde zijn eerste tegenstander toen hij dertien was, Arima Kihei, een samurai van de Shinto Ryu School voor krijgskunde. De jongen gooide de man op de grond en toen deze probeerde op te staan sloeg hij hem met een stok op het hoofd.
Terwijl hij bloed opspuwde stief Kihei.

Musashi’s volgende gevecht was op zestienjarige leeftijd toen hij Tadashima Akiyama versloeg. In die tijd verliet hij zijn huis om
een “Pelgrimstocht van de samurai” te maken, die hem talloze overwinningen bezorgde en hem zes maal in een oorlog deed belanden, totdat hij uiteindelijk op vijftigjarige leeftijd toen hij aan het eind gekomen was van zijn zoektocht naar de oorzaak der dingen, een gevestigd leven ging leiden.

In de tijd dat Musashi rondzwierf, besteedde hij al zijn tijd aan het zoeken naar verlichting door de weg van het zwaard. Hij zwierf door Japan, doorweekt van winterse stormen, kamde zijn haar niet en zocht niet naar een vrouw. Het enige wat telde was zijn studie.

Hij vocht tegen de legers van Ieyasu (Japans grootste Shogun) en overleefde drie verschrikkelijke dagen, waarin zeventigduizend mensen de dood vonden.

In Kyoto versloeg hij Seijro (hoofd van de Yoshioka familie). Seijro was met een echt zwaard bewapend, terwijl Musashi bewapend was
met een houten zwaard. Na dit gevecht vonden er nog diverse andere gevechten plaats met leden van de Yoshioka familie.
De Yoshioka’s waren generaties lang de schermleraren van het huis Ashikaga geweest. Ongetwijfeld hebben deze gevechten enorm bijgedragen aan de roem van Musashi.

In 1605 bezocht Musashi de Hozoin tempel ten zuiden van de hoofdstad. Hier duelleerde hij met Oku Hozoin.
Deze priester was een bekend speervechter, maar geen partij voor Musashi, die hem twee maal met zijn houten zwaard versloeg.

Musashi’s meest bekende duel vond plaats in 1612, toen hij in Ogura in de provincie Bunzen was. Zijn tegenstander was Sasaki Kojiro, een jonge man die een krachtige zwaardtechniek had ontwikkeld die bekend stond onder de naam Tsubame-gaehi (zwaluw slag). Het gevecht duurde niet lang en Musashi was wederom de meerdere van zijn tegenstander.

Volgens zijn eigen aantekeningen begon hij op vijftigjarige leeftijd de strategie van de krijgskunst te begrijpen. Zijn laatste jaren besteedde Musashi aan lesgeven en schilderen. In 1643 trok hij zich in afzondering terug in een grot die “Reigendo” genoemd werd.
Hier schreef hij in een paar weken voor zijn dood op negentien mei 1645, Go Rin No Sho (Het boek van de vijf Ringen).

Voor Japaners staat Musashi bekend onder de naam “Kensei”, wat zwaardheilige betekent. Go Rin No Sho is geen verhandeling over strategie, maar het is, om het met Musashi’s woorden te zeggen, een gids voor diegenen die de strategie willen leren kennen.

Hoe meer men in het boek leest, hoe meer men er in zal vinden.

Moesashi

moesashiTakezo, een bandiet in het Japan ten tijde van de samoerai, was zestien jaar toen hij begon met roven en moorden, op zijn twintigste had hij zijn eerste prijs op zijn hoofd.

Dan pakt priester Takoean hem op en bindt Takezo hoog in een boom vast. Na een ontsnapping vindt de priester hem weer en sluit hem op in een donkere bibliotheek waar Takezo begint te studeren.

Seizoenen verstrijken en Takezo ziet zijn fouten in, vanaf die dag heet hij Moesashi, de rest is geschiedenis.

Dit stripverhaal is een bundel van de drie albums die Bert van der Meij begin jaren ’90 maakte.

Moesashi vertelt het verhaal van de legendarische Miyamoto Musashi, de ongeslagen duellist van de zeventiende eeuw die het wereldberoemde Go Rin No Sho (Het boek van de vijf ringen) schreef.

Auteur: Bert van der Meij
ISBN 90 75504 76 4