Budo

De weg van de krijgskunsten

budoDe term Budo is samengesteld uit het karakter “Bu” (dapper, gevecht, krijgsman) en “Do” (weg, manier, filosofie).

Als je het karakter Bu goed bekijkt, zie je twee strepen die gekruiste speren voorstellen, alsof er gevochten wordt. Daaronder zie je het teken voor stoppen of ophouden.

Budo is dus een manier om ‘de speer te stoppen’. Het kan ook opgevat worden als ophouden met vechten, door onze eigen speer te stoppen.

Budo is een verzamelnaam voor alle krijgskunsten, met een nadruk op persoonlijke ontwikkeling, discipline, enz. De krijgskunsten als manier van leven. vb. Aikido, Judo, Kendo

Dit in tegenstelling tot de Bujutsu (Jutsu = Kunst), de traditionele krijgskunsten, waar de bruikbaarheid van de technieken in een reële situatie het belangrijkst is. vb. Aiki-jutsu, Ju-jutsu, Ken-jutsu.

Do of Jutsu, allemaal goed en wel, maar hoe het zit het nu met de Bu?

Nishio Sensei zei hierover:

Men moet het verschil begrijpen tussen kracht in aikido en kracht in budo in het algemeen. Hiervoor moeten we de “bu” in budo juist interpreteren. De geschiedenis leert ons dat de ontwikkeling van het Japanse budo verre van ideaal is verlopen. In essentie is budo een manier voor mensen om hun leven richting te helpen geven, maar vaak betekende budo enkel het kwetsen en overwinnen van andere mensen. We moeten hierover nadenken als we budo willen beoefenen.

Omdat aikido een budo is, zal er altijd een deel uiterlijke, oppervlakkige kracht voor nodig zijn. Helaas maken vandaag de dag veel mensen misbruik van het feit dat er in aikido geen wedstrijden zijn, om het budo aspekt van hun training te verwaarlozen. Toen ik met aikido begon had bijna iedereen in de dojo een achtergrond in andere krijgskunsten zoals judo, kendo of karate. Ze kwamen allemaal om iets beters te vinden, iets dat verder ging dan wat ze deden. De invloed van de stichter was toen nog sterk aanwezig, hetgeen de budo atmosfeer nog versterkte.

Mensen die vandaag in aikido komen trainen hebben meestal geen voorafgaande ervaring, en dat veroorzaakt een groot verschil in de training. Vele leraars verzetten zich er zelfs tegen dat hun leerlingen andere krijgskunsten trainen of zelfs maar bestuderen. Dit is een zeer zware fout. De waarde van ieder budo wordt bepaald door de vergelijking met andere budo. Het maakt niet uit hoe goed je bent in je aikido als het niet meer is dan een klein dansje zonder praktische waarde.

Gesprek met Shoji Nishio Sensei »