Examens

Tellen in het Japans

Tot 10 Ichi Eén (denk aan Ikkyo = eerste vorm) Ni Twee (Nikyo = tweede vorm) San Drie (Sankyo = derde vorm) Shi of Yon Vier (Yonkyo = vierde vorm of Shiho nage = vier richtingen worp) Go Vijf (Gokyo

Woordenlijst

A Ai Harmonie Ai hanmi katate dori Gelijkzijdig pakken van de pols Ai hanmi no kamae Tori en Uke staan beiden in Hanmi positie met dezelfde voet voor Aiki jo Werken met de Jo binnen de principes van het Aikido

Kyu-graden

Deelname aan examens voor de kyu-graden is zeker niet verplicht, maar wordt wel sterk aangemoedigd. Voor de leraar is het niet alleen een instrument om jouw vorderingen te meten, maar ook een manier om zijn eigen werk te evalueren, zodat

Verloop

Iedereen zit in seiza, je wordt uitgenodigd om naar voor te komen, dat doe je in shikko (vorderen op de knieën). Zit je aan de zijkant van de zaal, of ver van de leraar, dan mag je gerust achter de